Welkom bij De Jonge Balie Limburg

Wij heten u van harte welkom op de website van de Jonge Balie Limburg, een vereniging van en voor (beginnend) advocaten, werkzaam in het arrondissement Limburg.

Naast algemene informatie over de vereniging en haar organisatie treft u op deze website ook relevante informatie aan over diverse activiteiten, lezingen, pleitwedstrijden en de jaarlijkse studiereis.

De vereniging tracht de kwaliteit van de advocatuur te optimaliseren door haar leden in de gelegenheid te stellen én te stimuleren zich verder te (blijven) ontwikkelen als advocaat. Ook draagt de vereniging bij aan een goede onderlinge verstandhouding tussen advocaten.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, neemt u dan gerust contact op met het bestuur.

Wij hopen u te mogen begroeten op een of meer van de hiervoor genoemde verenigings-aangelegenheden en wensen u een prettig bezoek toe aan deze website.

Het bestuur

Agenda

16 januari: Nieuwjaarsborrel

Activiteiten

Meer informatie

Lezingen

Meer informatie

Pleitwedstrijden

Meer informatie

Jonge Balie Reis

Meer informatie