Welkom bij De Jonge Balie Limburg

Beste leden,

Middels dit bericht delen wij het goede nieuws dat de Jonge Balie Maastricht en de Jonge Balie Roermond zijn gefuseerd tot een jonge balie genaamd: Jonge Balie Limburg. Na een lang proces van voorbereidingen hebben de besturen van de Jonge Balie Maastricht en de Jonge Balie Roermond op dinsdag 24 september 2019 om 16:00 uur te Venlo de akte tot fusie ondertekend. Daarmee is de fusie met ingang van woensdag 25 september 2019 een feit. Met trots stellen wij aan jullie voor het nieuwe bestuur van de Jonge Balie Limburg:

  • Caroline Habets – voorzitter
  • Stephan Diel – penningmeester
  • Milou Segers – secretaris
  • Inge Mol – portefeuillehouder Opleidingen
  • Stijn Blom – portefeuillehouder Reizen
  • Rose-Marijn Teeuwen – portefeuillehouder Activiteiten

Op woensdag 23 oktober 2019 zal in de rechtbank te Maastricht de eerste algemene ledenvergadering van de Jonge Balie Limburg plaatsvinden. Hierbij nodigt het bestuur alle leden van vereniging de jonge balie Limburg uit voor deze ALV. De aanwezigheid van alle leden bij de ALV is van groot belang. Tijdens deze vergadering worden immers zaken besproken die van belang zijn voor onze vereniging en voor jullie als leden. Nadere informatie over het concrete programma, de agenda en de voorbereidende stukken ontvangen jullie nog. Wel verzoek ik jullie alvast namens het bestuur om deze datum goed in je agenda te noteren.

 


 

Wij heten u van harte welkom op de website van de Jonge Balie Maastricht, een vereniging van en voor (beginnend) advocaten, werkzaam in het arrondissement Limburg.

Naast algemene informatie over de vereniging en haar organisatie treft u op deze website ook relevante informatie aan over diverse activiteiten, lezingen, pleitwedstrijden en de jaarlijkse studiereis.

De vereniging tracht de kwaliteit van de advocatuur te optimaliseren door haar leden in de gelegenheid te stellen én te stimuleren zich verder te (blijven) ontwikkelen als advocaat. Ook draagt de vereniging bij aan een goede onderlinge verstandhouding tussen advocaten.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, neemt u dan gerust contact op met het bestuur.

Wij hopen u te mogen begroeten op een of meer van de hiervoor genoemde verenigings-aangelegenheden en wensen u een prettig bezoek toe aan deze website.

Het bestuur

Agenda

10 tot en met 13 oktober: Jonge Baliereis
23 oktober 2019: Algemene Ledenvergadering
15 november: pleitwedstrijd

Activiteiten

Meer informatie

Lezingen

Meer informatie

Pleitwedstrijden

Meer informatie

Jonge Balie Reis

Meer informatie