Agenda

24 mei: Jonge Balielezing mw. mr. Maike Steen
(docent straf- en strafprocesrecht)

7 juni: pleitwedstrijd
27 juni: zomerborrel

15 augustus: zomerborrel II

6 september: pleitwedstrijd

10 tot en met 13 oktober: Jonge Baliereis

24 oktober: algemene ledenvergadering

15 november 2019: pleitwedstrijd

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties betreffende de agenda en/of activiteiten kunt u zich richten tot het bestuur. Voor de contactgegevens van het betreffende bestuurslid klikt u hier.

Alle activiteiten worden tevens aangekondigd op onze Facebookpagina (alleen voor leden) en in de nieuwsbrief, welke wordt verspreid via e-mail.