Agenda

30 augustus 2018
Zomerborrel
Café Zuid – Maastricht

14 september 2018
Pleitwedstrijd
Rechtbank Maastricht

4 t/m 7 oktober 2018
Jonge Balie Reis
Valencia

11 oktober 2018
ALV
Rechtbank Maastricht

16 november 2018
Pleitwedstrijd
Rechtbank Maastricht

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties betreffende de agenda en/of activiteiten kunt u zich richten tot het bestuur. Voor de contactgegevens van het betreffende bestuurslid klikt u hier.

Alle activiteiten worden tevens aangekondigd op onze Facebookpagina (alleen voor leden) en in de nieuwsbrief, welke wordt verspreid via e-mail.