Agenda

1 maart: pleitwedstrijd (thema: carnaval)

15 maart: Jonge Balielezing Hans Bergmans

18 april: voorjaarsborrel

24 mei: Jonge Balielezing mw. mr. Maike Steen
(docent straf- en strafprocesrecht)

7 juni: pleitwedstrijd
27 juni: zomerborrel

15 augustus: zomerborrel II

6 september: pleitwedstrijd (voorlopig)

10 tot en met 13 oktober: Jonge Baliereis
24 oktober: algemene ledenvergadering

15 november 2019: pleitwedstrijd (voorlopig)

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties betreffende de agenda en/of activiteiten kunt u zich richten tot het bestuur. Voor de contactgegevens van het betreffende bestuurslid klikt u hier.

Alle activiteiten worden tevens aangekondigd op onze Facebookpagina (alleen voor leden) en in de nieuwsbrief, welke wordt verspreid via e-mail.