Disclaimer

Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle informatie die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie

De Jonge Balie Limburg stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. De Jonge Balie Limburg stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op maar garandeert nimmer dat deze gegevens en informatie vrij zijn van onjuistheden of onvolledigheden. De Jonge Balie Limburg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Verwijzingen

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet behoren aan de Jonge Balie Limburg. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en in het kader van de voorlichting van de leden van de Jonge Balie Limburg en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de Jonge Balie Limburg. De Jonge Balie Limburg is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website of waarvan een verwijzing op deze website is opgenomen.

Rechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Jonge Balie Limburg of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Jonge Balie Limburg. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Jonge Balie Limburg.